Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά 17:00 - 20:00
στο γραφείο του Συλλόγου, Μ. Αλεξάνδρου 21, Μακροχώρι
(μετά την εκκλησία του Τ.Προδρόμου, δρόμος προς Διαβατό)
Πληροφορίες: τηλ. 6974 474 691