ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ελευθεριάδης Βασίλειος   Πρόεδρος
Αραμπατζής Αντώνης   Αντιπρόεδρος
Τσιολίκα Βαΐα   Ταμίας
Βουλγαρόπουλος Ανδρέας       Γραμματέας
Αφένδρας Δημήτριος       Μέλος
© 2019 Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου Ημαθίας