ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Νομική μορφή
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικά πιστοποιημένος Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στηρίζεται στον εθελοντισμό. Οι πόροι της προέρχονται κυρίως από δωρεές και δικές του δράσεις.
Έτος ίδρυσης - νομικής σύστασης
2008
Ιδρυτικός Σκοπός
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί φροντίζει και προστατεύει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο: ορφανά, παραμελημένα, κακοποιημένα και εγκαταλειμμένα παιδιά.
Κοινωνική αποστολή
•    Καταπολέμηση ενδοοικογενειακής βίας (δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης του ευρέος κοινού, άμεσες παρεμβάσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου).
•    Περίθαλψη και αποκατάσταση παιδιών θυμάτων (ανοικτή και κλειστή φροντίδα, θεραπεία τραύματος, κοινωνική επανένταξη).
•    Αντιμετώπιση ανεργίας και στέγαση νέων που ολοκληρώνουν τη διαβίωση στις Δομές (ημιαυτόνομη διαβίωση).
•    Συμβολή στην καταπολέμηση της φτώχειας οικογενειών που εξυπηρετούνται από τις Δομές, μέσα από τις δράσεις του Συμβουλευτικού και του Πολυδραστικού Κέντρου (FRONT).
Δομές
Το Σπίτι της Βεργίνας

Ξενώνας μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο, δυναμικότητας 26 κλινών (δύο πτέρυγες).
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας της Βέροιας και στήριξης οικογένειας
Παροχή ημερήσιας κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, δυναμικότητας 40 θέσεων. 
Κέντρο Αναφοράς και Παροχής Συμβουλευτικής της Βέροιας
Ανάληψη περιστατικών μετά από αναφορές και καταγγελίες. Παροχή συμβουλευτικής, υλικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε 400-450 ευάλωτα άτομα ετησίως από τον γενικό πληθυσμό.
Κέντρο Θεραπείας Τραύματος της Βέροιας
Ανίχνευση και τεκμηρίωση της κακοποίησης, ιδίως της σεξουαλικής. Συστηματική, εντατική, θεραπεία του προκληθέντος τραύματος από ειδική επιστημονική ομάδα.
Στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων της Βέροιας
Στέγαση, σίτιση, υποστήριξη 6 νέων για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι την κοινωνική ένταξη.
FRONT - Το Πολυδραστικό Κέντρο της Βεργίνας
Κέντρο ανάπτυξης δράσεων εθελοντισμού-έδρα της ομάδας κατασκευών-δημιουργικού & πωλητήριο. 
Ωφελούμενοι
•    Παιδιά και έφηβοι σε ανάγκη και σε κίνδυνο, ηλικίας από 6 έως 18 ετών που βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν ανάγκη προστασίας.
•    Οι οικογένειές τους (στήριξη οικογένειας).
•    Παιδιά, έφηβοι και νέοι που χρειάζονται υλική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
•    Νέοι άνεργοι και άστεγοι που δεν φιλοξενούνται πλέον στις Δομές.
•    Ευπαθή άτομα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
•    Ευπαθή άτομα και οικογένειες ευρισκόμενοι σε κατάσταση μεγάλης ένδειας.
•    Ανήλικοι παραβάτες.
•    Γενικός πληθυσμός (δράσεις ενημέρωσης, παροχή συμβουλευτικής).
Έμμεσα εμπλεκόμενοι - ωφελούμενοι από τις δράσεις
•    Οικογένειες φιλοξενούμενων παιδιών (βελτίωση κατάστασης - άμβλυνση συνεπειών κακοποίησης και παραμέλησης).
•    Εθελοντές (ένταξη στην «οικογένεια» της ΠγτΠ- επαναθεώρηση ζωής).
•    Ανάδοχες οικογένειες («μικρών αναδοχών»).
•    Εταίροι δικτύωσης (στελέχη Υπηρεσιών και Φορέων, που επιμορφώνονται και συνεργάζονται).
•    Τοπική κοινωνία (λειτουργία της ΠγτΠ και των Δομών της σαν «κοινωνικού πυκνωτή»).
Γεωγραφική θέση δραστηριοποίησης - εμβέλεια δομών
•    Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και παρυφές γειτονικών Νομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την Ημερήσια Φροντίδα, το Συμβουλευτικό Κέντρο και το FRONT.
•    Επικράτεια για την μακροχρόνια φιλοξενία.
•    Βόρεια Ελλάδα για το Κέντρο Θεραπείας Τραύματος.
Ιδιαίτερα στοιχεία ιστορικού
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί είναι «αυτοφυής» Οργανισμός. Γεννήθηκε από την κρίση της υπόθεσης ΑΛΕΞ απαντώντας στο πρόβλημα της παραβατικής εκτροπής παραμελημένων και κακοποιημένων παιδιών, γεγονός που εξηγεί τη γρήγορη και μεγάλη κοινωνική αποδοχή της.
•    Εργάζεται εχέμυθα και αποτελεσματικά, διαλύοντας προκαταλήψεις.
•    Κινητοποιεί μεγάλο αριθμό νεαρών εθελοντών.
•    Εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους ανίχνευσης της κακοποίησης, φέρνοντας καλές πρακτικές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό.
•    Παρέχει εξατομικευμένη, εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά και στους νέους που προστατεύει.
•    Επιδιώκει την οικονομική αυτονομία και την νεωτερικότητα (FRONT).
Ανθρώπινο δυναμικό
Εργαζόμενοι

Σύνολο υπαλλήλων 41. Επιστημονικό προσωπικό 21, βοηθητικό προσωπικό 20.
Εθελοντές
250 διαφόρων τομέων - 170 εμπορικής δραστηριότητας. 45.000 ώρες (2017-18).
Δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες
•    Ημερήσια φροντίδα παιδιών σε κίνδυνο (σίτιση, ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, δημιουργική απασχόληση, υλική, μαθησιακή, ψυχοκοινωνική, νομική υποστήριξη, κ.α.).
•    Μακρά φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο (επί πλέον ψυχιατρική παρακολούθηση , θεραπεία).
•    Υποδοχή σε 24ωρη βάση περιστατικών παραμέλησης, κακοποίησης και εγκατάλειψης ανηλίκων.
•    Στήριξη, ενδυνάμωση ευάλωτων οικογενειών και ατόμων (παροχή ψυχοκοινωνικής οικονομικής και υλικής βοήθειας , συμβουλευτικής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κ.α.).
•    Ενημέρωση κοινού σε προβλήματα της κοινωνικής πραγματικότητας, με διαλέξεις και ημερίδες.
•    Επιμόρφωση των στελεχών-εθελοντών.
•    Εμπορική δραστηριότητα από το FRONT.
Κοινωνικό έργο - Στοιχεία ωφελουμένων περιόδου 2017-2018
Παιδιά που φιλοξενήθηκαν: 70. Ημέρες φιλοξενίας: 16.320.
Μερίδες ζεστού φαγητού: 47.820.
Βοήθεια σταθερή σε οικογένειες: 74 (καθ' όλο το έτος).
Άτομα που δέχθηκαν συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική και υλική υποστήριξη: 567.
Διεθνής δικτύωση - σταθερή συνεργασία
National Child Advocasy Centrer, Huntsville Alabama-USA
Caritas / Kinderdorf / Irschenberg / Deutschland
New York State Coalition Against Sexual Assault, Albany NY

Το Σπίτι της Βεργίνας, Ξενώνας μακράς φιλοξενίας

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και στήριξης οικογένειας

Κέντρο Θεραπείας Τραύματος και παροχής συμβουλευτικής

FRONT Πολυδραστικό Κέντρο

Βεργίνα

2331092870-fax 2331092850 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βέροια, Σ. Πέτρουλα 7, 59132 2331072303 fax 2331072315 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βέροια, Βενιζέλου 46, 59131 2331023700

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βεργίνα

τηλ.-fax 2331092199 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στέγη ημιαυτόνομης διαβίωσης νέων: Β. Χατζίκου 10 & Κύπρου 59132 Βέροια

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διοίκηση: Ανοίξεως 19 59131 Βέροια 2331029571

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2019 Πολιτιστικός Σύλλογος Μακροχωρίου Ημαθίας

Please publish modules in offcanvas position.